Institut za reumatologiju je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalizovana poliklinička i bolnička zdravstvena delatnost u oblasti reumatskih bolesti. Za svih pedeset godina postojanja Institut je jedina usko specijalizovana zdravstvena ustanova u Srbiji, koja se bavi isključivo zdravstvenom zaštitom reumatskih bolesnika, u okviru koje se obavlja dijagnostika, kompleksno lečenje i rehabilitacija obolelih.INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU 
Resavska 69, 11000 Beograd
Centrala: 011 3600 800
Fax: 011 36 12 376
e-mail: reumabeo@eunet.rs
 

ZAKAZIVANJE PREGLEDA KOD SPECIJALISTE INTERNISTE - REUMATOLOGA:
 Telefon:  011 3600 930  pre podne (7-14 h) i  011 3612 979 posle podne (15-19 h)
(u periodu  14.00 - 15.00 nema zakazivanja telefonskim putem)
 


ZAKAZIVANJE PREGLEDA KOD SPECIJALISTE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE:
 Telefon:  011 3600 960

 

ZAKAZIVANJE ULTRAZVUKA I KAPILAROSKOPIJE
OBAVLJA SE SVAKOG RADNOG DANA U PERIODU 10-12 H NA BROJEVE TELEFONA:
011 3600 886 I 064 8833 071

 

ZAKAZIVANJE OSTEODENZITOMETRIJE (DEXA PREGLEDA)
Telefon: 011 3600 908 (pre podne do 14 h)

 


ZAŠTITA PACIJENTOVIH PRAVA:
Tiršova 1, prizemlje, kancelarija br. 9
telefon: 011 360-5634
radno vreme: 9.00-15.00h

 

ZAŠTITNIK OSIGURANIKA:
Pasterova 1/ I sprat, soba 219
telefon: 206-8800, lok. 118 i 064 8522 826
radno vreme: 7.30-16.30h

 


REFERENT ZA KOMUNIKACIJU:
Gordana Ristanović, telefon: 011 3600-892