ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ OСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ, РЕДНИ БРОЈ MV V/2020

-Позив за подношење понуда ( 29.06.20)
-Конкурсна документација ( 29.06.20).

Одлука о додели уговора(09.07.20)

-Oбавештење о закљученом уговору(21.07.20)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- САНИТЕТСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БОЛНИЧКУ АПОТЕКУ И СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, РЕДНИ БРОЈ MV III/2020

-Позив за подношење понуда ( 24.06.20)

-Конкурсна документација ( 24.06.20)

-Одлука о додели уговора(03.07.20)

-Одлука о обустави поступка(03.07.20)

-Oбавештење о закљученом уговору(28.07.20)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- РЕДОВАН СЕРВИС ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА, ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ИСПОРУКА ТОНЕРА, УСЛУГА ШТАМПАЊА (ФОТОКОПИРАЊА) И КОРИШЋЕЊ Uni Flow  СОФТВЕРА ИСКАЗАНЕ КРОЗ ЦЕНУ ОТИСКА, РЕДНИ БРОЈ MV IV/2020.

-Позив за подношење понуда ( 19.06.20)

-Конкурсна документација ( 19.06.20)

Одлука о додели уговора(29.06.20)

-Oбавештење о закљученом уговору(09.07.20)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАСРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – Редни број јавне набавке: МБ II/2020

-Позив за подношење понуда ( 16.06.20)

-Конкурсна документација ( 16.06.20)

-Одговор бр 1 (29.06.20)

-Одлука о додели уговора(29.06.20)

-Одлука о обустави поступка(29.06.20)

бавештење о обустави поступка за партијубр.6 (06.07.20)

-Oбавештење о закљученом уговору(24.08.20)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАКАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – Редни број јавне набавке: МБ I/2019

-Позив за подношење понуда ( 12.03.20)

-Конкурсна документација ( 12.03.20)

Одлука о додели уговора(24.03.20)

-Oбавештење о закљученом уговору(15.05.20)