Рад у поликлиници

Радно време Института је 07-19 часова. Рад у Одељењу за специјалистичко-консултативне прегледе одвија се преко специјалистичких амбуланти у две смене, преподневној и послеподневној.

ЛЕКАРИ:

Пре подне: од 7.30 до 14.30 часова

После подне: од 12.00 до 19.00 часова

Субота пре подне: од 7.30 до 14.30 часова

Субота после подне: од 13.00 до 19.00 часова

Ноћ: од 19.00 до 7.30 наредног дана

Недеља – дан: од 7.30 до 19.00 часова

ХИТНА СЛУЖБА:

Понедељак – Петак: од 8.00 до 19.00 часова

Субота пре подне: од 8.00 до 13.00 часова

ГЛАВНЕ СЕСТРЕ:

Пре подне: од 7.00 до 15.00 часова

Једна субота: од 7.00 до 14.00 часова

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ (сменски рад):

Дан: 7.00 до 19.00 часова

Ноћ: 19.00 до 7.00 наредног дана

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ (остале):

Пре подне: од 7.00 до 15.00 часова

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРА У ДНЕВНОЈ БОЛНИЦИ:

Пре подне: од 7.30 до 14.30 часова

ШАЛТЕРСКА СЛУЖБА:

Пре подне: од 7.00 до 14.30 часова

После подне: од 12.00 до 19.00 часова

Субота: од 7.00 до 14.30 часова

За преглед је потребно имати упут од надлежног лекара, а болесници из унутрашњости морају имати оверен упут од стране надлежног Фонда.

Болесници који први пут долазе у Институт за реуматологију, а из Београда и околине су, не могу телефоном заказати преглед него мора лекар из Дома Здравља да закаже први преглед преко ИЗИС-а.

Болесници који имају потребу за хитним прегледом и имају упут са назнаком “хитно”, који морају да искористе у року 24х, могу се прегледати у “хитној” амбуланти Института, које свакодневно обављају прегледе и пријем у болницу.  

После амбулантних прегледа болесници одлазе по потреби у лабораторију или рендген кабинет и обављају допунске прегледе, па тако дијагностички обрађени поново долазе у амбуланту лекара специјалисте на контролни преглед, када се поставља одговарајућа дијагноза, саветује амбулантно или болничко лечење, у овој или некој другој установи.

Сви консултативни прегледи у оквиру Института (физијатра, ЕМГ, капилароскопија, остеодензитометрија, ултразвучни преглед), такође се заказују.

распоред рада лекара реуматолога за  2020

распоред рада лекара физијатра за  2020

Рад у стационару

Рад у стационару организован је кроз шест болничких одељења, у мањој мери специјализованих за одређене врсте болести. У оквиру шестог клиничког одељења налази се Одсек за дечију реуматологију.

Пријем на болничко лечење обавља се преко пријемне амбуланте (“Хитна И” амбуланта). Болесници са индикацијама за пријем одмах се хоспитализују, а у условима  одсуства слободних места, врши се заказивање болничког лечења помоћу јединствене листе чекања. Критеријуми формирања листе чекања за пријем на болничко лечење формирани су у складу са препорукама Министарства за здравље и усвојени од стране Управног одбора Института.
Приликом пријема на стационарно лечење болесник се упућује на одговарајуће болничко одељење у зависности од обољења и ординирајућег лекара. На одељењу поред интернисте-реуматолога раде и специјалисти физикалне медицине уз медицинске сестре и физиотерапеуте, а на одсеку дечије реуматологије ради педијатријски реуматолог, тако да су обрада и лечење болесника тимског карактера.
Консултације лекара других специјалности, (неуролог, хематолог) спроводе се у условима потребних индикација, или се болесник упућује на другу клинику, односно позива се лекар консултат са друге клинике.