2020.ГОДИНА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СПРЕМАЊА И ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ – РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОП V (10.6.2020)

Позив за подношење понуда (10.06.2020)

-Конкурсна документација (10.06.2020)

– Измене и допуне конкурсне документације (11.06.2020)

Конкурсна документација – Пречишћен текст  (11.06.2020)

Одкука о додели уговора (10.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (14.07.2020)

ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ, РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОП IV /2020

Позив за подношење понуда (21.05.2020)

-Конкурсна документација (21.05.2020)

-Одговор бр 1 (25.05.2020)

Одкука о додели уговора (24.06.2020)

Обавештење о закљученом уговору (16.07.2020)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ И ПОТРOШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ И СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОП III/2020.

Позив за подношење понуда (24.04.2020)

-Конкурсна документација (24.04.2020)

-Одговор бр 1 (30.04.20)

Обавештење о закљученом уговору (15.05.2020)

Одкука о додели уговора (27.05.2020)

Одлука о обустави поступка (16.06.20)

Обавештење о закљученом уговору (16.06.2020)

Обавештење о обустави поступка (26.06.20)

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОМИОНЕУРОГРАФИЈУ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП II/2020

Позив за подношење понуда (06.03.2020)

Конкурсна документација (06.03.2020)

– Измене и допуне конкурсне документације (09.03.2020)

Конкурсна документација – Пречишћен текст  (09.03.2020)

-Одговор бр 1 (27.03.20)

Одлука о обустави поступка (10.04.20)

Одкука о додели уговора (10.04.2019)

Обавештење о обустави поступка (21.04.20)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-СПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА, ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ – РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ : ОП I/2020

Позив за подношење понуда (11.02.2020)

Конкурсна документација (11.02.2020)

Одлука о обустави поступка (13.02.20)

Обавештење о обустави поступка (23.03.20)

2019.ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ, РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОП III /2019

Позив за подношење понуда (22.05.2019)

Конкурсна документација (22.05.2019)

-Одговор бр 1 (19.06.19)

– Измене и допуне конкурсне документације (19.06.2019)

Конкурсна документација – Пречишћен текст  (19.06.2019)

-Одкука о додели уговора (08.04.2019)

-Одлука о обустави поступка за партије бр.4, 10, 27 и 29 (08.04.2019)

Одлука о додели уговора (26.06.2019)

Обавештење о закљученом уговору (12.07.2019)

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОМИОНЕУРОГРАФИЈУ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП II/2019

Позив за подношење понуда (26.02.2019)

Конкурсна документација (26.02.2019)

– Измене и допуне конкурсне документације (12.03.2019)

Конкурсна документација – Пречишћен текст  (12.03.2019)

-Одговор бр 1 (19.03.19)

-Измена и допуне конкурсе документације (19.03.19)

-Пречишћен текст конкурсне документације (19.03.19)

Одкука о додели уговора (08.04.2019)

Одлука о обустави поступка за партије бр.4, 10, 27 и 29 (08.04.2019)

Одлука о додели уговора (18.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (15.05.2019)

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-СПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА, ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ – РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ : ОП I/2019

Позив за подношење понуда (23.01.2019)

Конкурсна документација (23.01.2019)

Одлука о додели уговора (25.02.2019)

Обавештење о закљученом уговору(27.02.2019)

2018.ГОДИНА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-СПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА, ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ – РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ : ОП III/2018

Позив за подношење понуда (21.11.18)

Позив за подношење понуда (21.11.18)

Одлука о обустави поступка (27.12.2018)

Одлука о обустави поступка за спремање и достављање оброка за пацијенте(08.01.2019)

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКТА– РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП II/2018

Одговор бр. 1 (27.04.2018)
Измене и допуне конкурсне документације (27.04.2018)
Конкурсна документација – Пречишћен текст  (27.04.2018)

– Одговор бр. 2 (14.05.2018)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (16.05.2018)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.06.2018)
Конкурсна документација (28.06.2018)

Одлука о додели уговора (12.07.2018)
Обавештење о закљученом уговору(16.07.2018)

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju ( 28.06.2018.) – JN OP II/2018 – Profesionalno odrzavanje higijene objekta
JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗА АПАРАТ ЗА ЕМНГ- РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ:  ОП I/2018

Позив за подношење понуда (23.03.2018)
Конкурсна документација (23.03.2018)

Одговор број 1. (02.04.2018)
Odgovor broj 2. (18.04.2018)
Одлука о додели уговора (04.05.2018)
Одлука о обустави поступка за партију бр. 10 – Polispecifični anti-humani globulin ( 07.05.2018.)
Обавештење о обустави поступка за партију бр. 10 – Полиспецифични анти-хумани глобулин (22.05.2018)
Обавестење о закљученим уговорима (29.05.2018)

______________________________________________________________________________________________________________

  1. ГОДИНА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА- СПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ- РЕДНИ БРОЈ ОП III/2017
Позив за подношење понуда (08.05.2017)
Конкурсна документација (08.05.2017)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (20.06.2017)
Одлука о додели уговора (09.07.2017)
Обавештење о закљученом уговору (29.12.2017)
JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗА АПАРАТ ЗА ЕМНГ- РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ:  ОП II/2017

Позив за подношење понуда (10.04.2017)
Конкурсна документација (10.04.2017)
Одговор бр. 1. (13.04.2017)

Измена и допуна конкурсне документације (13.04.2017)
Конкурсна документација (пречишћен текст) (13.04.2017)

Одлука о додели уговора (18.05.2017)
Обавештење о закљученим уговорима (12.06.2017)
Одлука о обустави поступка за партије 12 и 28 (18.05.2017)
Обаештење о обустави поступка за партије 12 и 28 (30.06.2017)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКТА-редни број набавке ОП I/2017

Позив за подношење понуда (06.04.2017)
Конкурсна документација (06.04.2017)

Одлука о додели уговора (09.05.2017)
Обавештење о закљученом уговору (18.05.2017)

______________________________________________________________________________________________________________

  1. godina

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СПРЕМАЊА И ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП III/2016

 Позив за подношење понуда (18.05.2016)
–  Конкурсна документација (18.05.2016)
Одговор бр. 1 (19.05.2016)
Измене и допуне конкурсне документације (20.05.2016)
Конкурсна документација (20.05.2016)

Oдговор бр. 2 (2.06.2016)
Измене и допуне конкурсне документације (2.06.2016)

Конкурсна документација (2.06.2016)
Одговор бр. 3 (6.06.2016)
Измене и допуне конкурсне документације (06.06.2016)
Конкурсна документација (06.06.2016)

Одговор бр. 4 (09.06.2016)
Одлука о додели уговора (22.06.2016)
Обавештење о закљученом уговору (07.07.2016)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКТА, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП II/2016

 Позив за подношење понуда (28.03.2016)
–  Конкурсна документација (28.03.2016)

Измена и допуна конкурсне документације (05.04.2016)
Пречишћен текст конкурсне документације (05.04.2016)

Одлука о додели уговора (04.05.2016)
Обавештење о закљученом уговору (16.05.2016)

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, СЛУЖБУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗА АПАРАТ ЕМНГ, ПО ПАРТИЈАМА – РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ:  ОП I/2016

Позив за подношење понуда (16.03.2016)
Конкурсна документација (16.03.2016)

Одговор бр. 1 (28.03.2016)
Измена и допуна конкурсне документације (28.03.2016)
Пречишћен текст конкурсне документације (28.03.2016)

Одлука о додели уговора (27.04.2016)
Одлука о обустави поступка (27.04.2016)

Обавештење о обустави поступка за партије 17 и 35 (11.5.2016)
Обавештење о закљученим уговорима (23.05.2016)

______________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, СТАЦИОНАРНИ И УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ- ОП  VI/2015
 Позив за подношење понуда  (30.10.2015)
Конкурсна документација (30.10.2015)
Измене и допуне конкурсне документације (17.11.2015)
Конкурсна документација – Пречишћен текст (17.11.2015)
Одговор бр. 1 (19.11.2015)
Одговор бр. 2 (23.11.2015)
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда (23.11.2015)
Пречишћен текст конкурсне документације (23.11.2015)

– Обавештење по поднетом захтеву за заштиту права (26.11.2015)
Одлука о додели уговора (17.12.2015)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (29.12.2015)
Обавештење о закљученом уговору (23.05.2016)

______________________________________________________________________________________________________________

2015 godina

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОП VII/2015
Позив за подношење понуда (06.11.2015)
Конкурсна документација (06.11.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (23.11.2015)
Конкурсна документација пречишћен текст (23.11.2015)

Одговор бр. 2 (24.11.2015)
Одговор бр. 3 (25.11.2015)
Измена и допуна конкурсне документације (27.11.2015)
. Конкурсна документација-пречишћен текст (27.11.2015)
Одговор бр. 4 (30.11.2015)
Одговор бр. 5 (1.12.2015)
Одговор бр. 5 (3.12.1015)
– Одлука о додели уговора (16.12.2015)
Одлука о обустави поступка за партију 8 (16.12.2015)
Обавештење о обустави поступка за партију 8 (29.12.2015)
Обавештење о закљученим уговорима (14.01.2016)

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, СТАЦИОНАРНИ И УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ- ОП  VI/2015
 Позив за подношење понуда  (30.10.2015)
Конкурсна документација (30.10.2015)
Измене и допуне конкурсне документације (17.11.2015)
Конкурсна документација – Пречишћен текст (17.11.2015)
Одговор бр. 1 (19.11.2015)
Одговор бр. 2 (23.11.2015)
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда (23.11.2015)
Пречишћен текст конкурсне документације (23.11.2015)

– Обавештење по поднетом захтеву за заштиту права (26.11.2015)
Одлука о додели уговора (17.12.2015)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (29.12.2015)
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МЕДИЦИНСКИ НАМЕШТАЈ – БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ,  редни број набавке – ОП  V/2015
Позив за подношење понуда (21.10.2015)
Конкурсна документација (21.10.2015)
Одговор број 1. (05.11.2015)
Одговор број 2 (06.11.2015)

Одговор бр. 3 (12.11.2015)
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (12.11.2015)
Измене и допуне конкурсне документације (12.11.2015)
Конкурсна документација- пречишћен текст – 12.11.2015
Одговор бр. 4 (13.11.2015)
Измене и допуне конкурсне документације (13.11.2015)
Конкурсна документација- пречишћен текст  (13.11.2015)
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда (13.11.2015)
Одлука о додели уговора (25.11.2015)
Обавештење о закљученом уговору (15.12.2015)

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЛЕКОВИ ЗА ЛИСТЕ ЛЕКОВА, редни број набавке ОП IV/2015
Позив за подношење понуда (20.08.2015)
Конкурсна документација (20.08.2015)
Одлука о додели уговора (23.09.2015)
Одлука о обустави поступка за партију 7.  (08.10.2015)
Обавештење о закљученим уговорима (13.10.2015)

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Канцеларијски намештај и намештај за болничка одељења, редни број набавке – ОП III/2015
Позив за подношење понуда (6.08.2015)
Конкурсна документација (6.08.2015)

Одговор бр. 1.
Измене и допуне конкурсне документације
Пречишћен текст конкурсне документације
Одговор бр. 2 (26.08.2015)
Одговор бр.3 (2.09.2015)
Обавештење о обустави поступка за партију 12 – болнички кревети (21.10.2015)
Обавештење о закљученим уговорима (23.10.201)

ЈАВНА НАБАВКА: – Лекови са Листе лекова и санитетски и потрошни материјал по партијама, редни број набавке – ОП II/2015
Позив за подношење понуда (8.06.2015)
Конкурсна документација (8.06.2015)

Измене и допуне конкурне документације (9.06.2015)
Пречишћен текст конкурсне документације (9.06.2015)
Измене и допуне конкурсне документације (11.06.2015)
Конкурсна документација-пречишћен текст (11.06.2015)

Одговор 1. (12.06.2015)
Пречишћен текст конкурсне документације (15.06.2015)
Одговор бр. 2. (30.06.2015)
Измене и допуне конкурсне  документације (30.06.2015)
Пречишћен текст конкурсне документације (30.06.2015)
Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока (30.06.2015)

Одговор бр.3(02.07.2015)
Измена о допуни конкурсне документације
Пречишћен текст конкурсне документације

– Обавештења о измени и допунама конкурсне документације
Обавештење о закљученим уговорима (14.08.2015)

ЈАВНА НАБАВКА: ОП I/2015 – Јавна набавка добара- лабораторијски тестови и потрошни материјал за лабораторију, службу за физикалну медицину и
рехабилитацију и апарат за ЕМНГ.
Позив за подношење понуда (2.03.2015)
Конкурсна документација(2.03.2015)

Одговор бр. 1 (17.03.2015)
Измена и допуна конкурсне документације (17.3.2015)
Пречишћен текст конкурсне документације (17.3.2015)

Одговор бр. 2 (27.03.2015)
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку (27.03.2015)
Конкурсна документација-пречишћен текст (27.03.2015)
Обавештење о закљученим уговорима (20.05.2015)

Јавнa набавкa добара- Услуга спремања и достављања припремљених оброка за пацијенте- Редни број јавне набавке: ОП  IV/2014
– Позив за подношење понуда (21.11.2014)
– Конкурсна документација (21.11.2014)
Одговор бр. 1. (10.12.2014)
Измене и допуне конкурсне документације (10.12.2014)
Конкурсна документација – пречишћен текст (10.12.2014)

– Одговор бр. 2. (12.12.2014)
– Одговор бр. 3. (15.12.2014)
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (23.01.2015)
Захтев за заштиту права (30.04.2015)
Обавештење о закљученом уговору (9.06.2015)

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2014.ГОДИНА

Јавна набавка добара- лекови са позитивне листе лекова по партијама Редни број јавне набавке: ОП  III/2014
–  Позив за подношење понуда (25.09.2014)
Конкурсна документација (25.09.2014)

Одговор на питање бр. 1 (13.10.2014)
Одговор број 2.  (23.10.2014)
– Обавештење о закљученим уговорима (1.12.2014)

Јавнa набавкa добара – лекови са позитивне листе лекова, санитетски и медицински потрошни материјал – Редни број јавне набавке: ОП  II/2014
Позив за подношење понуда (30.05.2014)
Конкурсна документација (30.05.2014)

Одговор на питање – број 1. (05.06.2014)
Одговор на питање – број 2. (25.06.2014)
Одговор на питање – број  3. (27.06.2014)
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (27.06.2014)
– Пречишћен текст конкурсне документације (27.06.2014)
– Одговор на питање – број 4. (30.06.2014)
– Одговор на питање – број 5. (03.07.2014)
Одговор на питање – број 6. (04.07.2014)
Одговор на питање – број 7. (04.07.2014)
Oбавештење о закљученим уговорима (20.08.2014)

ЈАВНА НАБАВКА: ОП I/2014 – Јавна набавка добара- лабораторијски тестови и потрошни материјал за лабораторију
Позив за подношење понуде (05.03.2014)
Конкурсна документација (05.03.2014)

Измене и допуне конкурсне документације (03.04.2014)
Пречишћен текст конкурсне документације (03.04.2014
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за предају понуда (10.04.2014)
Измена конкурсне документације (10.4.2014)
Обавестење о закљученим уговорима (11.06.2014)

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

2013 godina

ЈАВНА НАБАВКА: ОП III/2013 – УСЛУГА СПРЕМАЊА И ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
 – Позив за подношење понуде (14.11.2013)
Конкурсна документација (14.11.2013)

Измене и допуна конкурсне документације (13.12.2013)
Пречишћена конкурсна документација (13.12.2013)
 – Обавестење о закљученом уговору (23.01.2014)

ЈАВНA НАБАВКA: ОП II/2013 – Лекови са позитивне листе лекова, лекови ван листе лекова и санитетски и медицински потрошни материјал

   – Позив за подношење понуде (07.06.2013)
Конкурсна документација (07.06.2013)

   – Измене и допуне конкурсне документације (19.06.2013)
   – Пречишћена конкурсна документација (19.06.2013)

Питања и одговори (10.07.2013)
 (11.07.2013)
Обавештење о закљученим уговорима