Здравствени радници – ВСС

 Укупно лекари + фармацеути +  дипл. молекуларни биолог50
Специјалиста интерне медицине-субспецијалиста реуматолог9
Специјалиста интерне медицине – геронтолог1
Специјалиста интерне медицине16
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације – субспецијалиста реуматолог3
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације- дечји физијатар1
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације5
Специјалиста педијатар-субспецијалиста реуматолог1
Специјалиста радиолог2
Специјалиста имунолог1
Лекари на субспецијализацији из реуматологије6
Лекари на специјализацији из интерне медицине5
Лекари на специјализацији из педијатрије1
Лекари на специјализацији из радиологије1
Дипломирани фармацеут1
Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар2
Дипломирани молекуларни биолог физиолог1
  
  
  

Здравствени радници – ВШС

ЗДР.РАДНИЦИ  И ЗДР. САРАД. (ВШС) Укупно54
Виша медицинска сестра- техничар 23
Виши Физиотерапеут20
Виши рендген техничар5
Виши радни терапеут2
Виши лабораторијски техничар4

Здравствени радници -ССС

ЗДРАВ.РАДНИЦИ  И ЗДР. САРАД. (ССС) Укупно76
Медицинске сестре- техничари58
Физиотерапеутски техничари3
Лабораторијски техничари14
Рендген техничари0
Фармацеутски техничари1

Немедицински радници

Административно финансијски радници- укупно29
Висока стручна спрема5
Виша стручна спрема1
Средња стручна спрема22
НК радник1
Техн. и помоћ. радници – укупно25
Висока стручна спрема1
Виша стручна спрема0
 КВ радници10
ПК радници4
НК радници9
Остало1

НАУЧНО НАСТАВНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Институт је наставна база Медицинског факултета за интерну медицину и реуматологију, а наставно особље чини један редован професор, три ванредна професора, један доцент  и седам клиничких асистената. Редовна настава из интерне медицине за студенте ИИИ, ИВ и В године студија основна је делатност наставне базе, као и последипломска настава реуматологије у оквиру магистеријума и субспецијализације из реуматологије. За студенте Медицинског факултета спроводи се практична и теоријска настава и на енглеском језику. Лекари Института учествују и у настави из опште медицине, интерне медицине, клиничке имунологије, физикалне медицине, пулмологије, алергологије и имунологије, ортопедије, офталмологије.
У установи се обавља практична настава за ученике средњих и високих медицинских школа струковних студија.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА НАУЧНИМ СТЕПЕНОМ И
ДРУШТВЕНО СТРУЧНИМ ПРИЗНАЊЕМ

Професорредован 1
ванредан 3
Доценти1
Клинички асистент7

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА НАУЧНИМ СТЕПЕНОМ И
ДРУШТВЕНО СТРУЧНИМ ПРИЗНАЊЕМ КОЈИ НИСУ
НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Доктори наука4
Доктор наука – Научни сарадник2
Магистри наука5
Магистар наука – Истражиач сарадник0
Примаријуси7