Лице за заштиту података о личности

Јоле Дурутовић – руководилац инвестиционог и техничког одржавања – начелник службе за техничке и друге сличне послове

Београд, Ресавска 69

Тел:

Email: reuma.teh@gmail.com

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/2018).