Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Весна Пајић Миндеровић, дипломирани правник, 

Тел: 3600-810

Факс: 2681 – 059

E-mail: reumapra@gmail.com