Проф. др Горан Радуновић, в.д. Директора Института за реуматологију

Јелена Цалић, пословни секретар

Тел: 3600-801

Факс: 3612-376

Е-маил:  reumabеo@eunet.rs

ВМС Марија Илић, главна сестра Института

Тел: 3600-805

Е-маил: marija.reumatologija@gmail.com