2020 година

Обавештење о закљученом уговору – PHOENIX PHARMA – Cosentyx (13.10.2020)

Обавештење о закљученом уговору – ROCHE – ACTEMRA (12.10.2020)

Обавештење о закљученом уговору – ADOC – Remsima (09.10.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PFIZER – Xeljenaz i Enbrel (06.10.2020)

Обавештење о закљученом уговору – FARMALOGIST – Oluminat (21.09.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PHOENIX PHARMA – Remicade (21.09.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PHOENIX PHARMA – Cosentyx (21.09.2020)

Обавештење о закљученом уговору – ADOC – Remsima (21.09.2020)

Обавештење о закљученом уговору – ROCHE – ACTEMRA (21.09.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PFIZER – Xeljenaz i Enbrel (21.09.2020)

Обавештење о закљученом уговору – FARMALOGIST – Oluminat (21.09.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PHOENIX PHARMA – Simponi (21.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору – MEDICA LINEA PHARM – Humira (24.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору – ROCHE – ACTEMRA (24.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PHOENIX PHARMA – Mabthera (15.06.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PHOENIX PHARMA – Cosentyx (15.06.2020)

Обавештење о закљученом уговору – ROCHE – ACTEMRA (21.05.2020)

Обавештење о закљученом уговору – ADOC – Remsima (28.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору – MEDICA LINEA PHARM – Humira (28.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору – FARMALOGIST – Oluminat (28.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PHOENIX PHARMA – Mabthera i Simponi (28.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PHOENIX PHARMA – Referetni lek Infliksimab (28.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PHOENIX PHARMA – Cosentyx (28.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору – PFIZER – Xeljenaz i Enbrel (07.04.2020)