НАЗИВ
КОЛИЧИНА
Систем за ултразвук, за општу употребу 5
Замрзивач, лабораторијски (-20C до – 80C) 2
Анализатор са јон селективним електордама(Na, K, CI, Ca ili MG ) 2
Центрифуга, банка крви 5
Систем за мониторинг хемодинамских функција 1
ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални 10
Систем за МР, за снимање екстремитета, са трајним магнетом 1
Анализатор за појединачне биохемијске састојке 2
Анализатор биохемијски вишеканални (различити број анализа/сат) 2
Анализатор хематолошки, аутоматски 2
Дефибрилатор, екстерни, аутоматски, пуњиви 1
Рентгенски систем за коштану абсорпциометрију – dual energy 2
Основни дијагностички рентгенграфски систем, стационарни дигитални 2
Електромиограф 1