Помоћници директора

Доцент др Славица Павлов-Долијановић, помоћник директора за медицинске послове

Тел: 3600-845

Проф. др Мирјана Шефик Букилица, помоћник директора за научно-истарживачку и образовну делатност

Тел: 3600-940

Амбуланте

Главни шалтер: 3600-931 и 3612-979

Шалтер лабораторије: 3600-935

Шалтер за заказивање прегледа: 3600-930

Болничко II одељење

Клинички ass. dr sci med Маја Златановић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 820

Ранка Ивановић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 825

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 821 и 3600 – 822

Клинички асс. др сци. мед. Мирјана Златковић – Швенда

Др сци. мед. Сања Милутиновић

Др Слађана Живојиновић

Др Меланија Рашић

Др Ивана Тонић

Лекарска соба II 

Тел: 3600 – 827

Прим. др сци. мед. Предраг Видаковић

Др Александар Радивчев

Др Нина Томоњић

Болничко III одељење

, начелник Одељења

Тел: 3600 – 830

, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 835

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 834 и 3600 – 831    

Клинички асс. др сци. мед. Маја Златановић

Прим. мр сци. др Снежана Новковић

Др сци. мед. Милица Грујић          

Др Ивана Павловић

Др Сања Виторовић

Др Јована Ковачић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 831, 3600 – 832 и 3600 – 833

Др сци. мед. Бранко Бараћ  

Др Катарина Вагић

Болничко IV – а одељење

Доцент др Славица Павлов-Долијановић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 840

Ивана Нешић, одговорна сестра Одељења

Тел:  3600 – 845

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 843

Прим. мр сци. мед. др Викторија Бајец

Др Александра Кадић

Др Татјана Димић

Др Лука Павловић

Лекарска соба II

Тел:3600 – 841 и 3600 -.842

Др Саша Јањић

Др Зоран Величковић

Др Јована Ковачић

Др Иван Јеремић

Болничко IV – б      

Проф. др Мирјана Шефик – Букилица, начелник Одељења

Тел: 3600 – 940

Милица Микић-Живковић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 945

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 941

Клинички асс. др сци. мед. Славица Продановић

Прим. др Слађана Живојиновић

Др Валентина Штулић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 942

Прим. др Александра Караџов – Николић

Др Никола Рогановић

Болничко V одељење

Доц. др Предраг Остојић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 850

Вања Јовановић, одговорна сестра Осељења

Тел: 3600 – 855

Лекарска соба I

Тел:  3600 – 852

Клинички. асс. др сци. мед Татјана Живановић – Раднић

Др Драгана Петровић

Др Марко Перовић  

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 858

Клинички асс. др сци. мед. Славица Павлов – Долијановић

Др Милица Басарић

Болничко VI одељење

Клинички асистент др Ивица Јеремић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 860

Маша Рашић, одговорна сестра Осељења

Тел: 3600 – 865

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 861

Прим. др сци. мед. Гордана Сушић

Др Нада Ђуровић

Др Биљана Стојић

Др Иван Јеремић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 866 и  3600 – 868

Др Душица Новаковић

Др Марија Атанасковић – Поповић

Одсек за педијатријску реуматологију

, начелник Одсека

Тел: 3600 – 861

, одговорна сестра Одсека

Тел: 3600 – 865

Одељење за амбулантне прегледе

Др Иван Јеремић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 843

Снежана Славковић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 900

Одсек за ултразвук

Клин. асист. др Бранко Бараћ, начелник Одељења

Тел: 3600 – 941 

Јелена Митковић, одговорна сестра Одсека

Тел: 3600 – 880  

Дневна болница

Др Иван Јеремић, начелник Дневне болнице

Тел: 3600 – 941 

Јелица Мишић, одговорна сестра

Тел: 3600  – 920 

Оливера Младенов, главна сестра Одсека за биолошке лекове 

Тел: 3600  –  970    

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Др Биљана Стојић, начелник Службе

Тел: 3600  – 834

Шалтер: 3600 – 960

Одељење за лабораторијску дијагностику

Др Љиљана Ковачевић, начелник Одељења

Тел: 3600  – 981

Светлана Тозев, одговорни лаборант

Тел: 3600  – 983

Одељење за радиолошку дијагностику

Др Радован Миленковић, начелник Одељења

Тел: 3600  – 990

Јандрија Травица, одговорни радиолошки техничар

Тел: 3600  – 992

Шалтер: 3600 – 991

Мерење густине костију (DEXA)

Весна Стоиљковић, одговорна сестра

Тел: 3600 – 908 и 3600 – 909

Болничка апотека

Мр пх Соња Зељковић, начелник Болничке апотеке

Тел: 3600 – 870

Е-маил: reuma.apoteka@gmail.com

Мр пх Ивана Марковић

Зорица Хас, фармацеутски техничар

Тел: 3600 – 870

Е-маил: reuma.apoteka@gmail.com

Служба за научно- истраживачку и образовну делатност

Клинички асс. др сци. мед. Ивица Јеремић, начелник Службе

Тел: 3600 – 827

Одељење за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

са амбулантом за клиничка мерења

Љиљана Врачарић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 969  и 3600 – 973