Помоћници директора

Проф. др Мирјана Шефик-Букилица, помоћник директора за медицинске послове

Тел: 3600-845

Амбуланте

Главни шалтер: 3600-931 и 3612-979

Шалтер лабораторије: 3600-935

Шалтер за заказивање прегледа: 3600-930

Болничко II одељење

Доцент др Ивица Јеремић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 820

Марија Митановски, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 825

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 821 и 3600 – 822

Др сци мед Сања Милутиновић

Др Меланија Рашић

Др Дејан Дудок

Лекарска соба II 

Тел: 3600 – 827

Прим. др Слађана Живојиновић

Др Милица Басарић

Др Александар Радивчев

Др Драгана Петровић

Др Нина Томоњић

Др Сања Стаменковић

Болничко III одељење

, начелник Одељења

Тел: 3600 – 830

, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 835

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 834 и 3600 – 831    

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 831, 3600 – 832 и 3600 – 833

Болничко IV – а одељење

Проф. др Мирјана Шефик-Букилица, начелник Одељења

Тел: 3600 – 840

Милица Лазаревић, одговорна сестра Одељења

Тел:  3600 – 845

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 843

Др Биљана Стојић

Др Иван Јеремић

Др Соња Пантовић

Др Лука Павловић

Др Никола Стојановић

Лекарска соба II

Тел:3600 – 841 и 3600 -.842

Др Саша Јањић

Др Зоран Величковић

Др Татјана Димић

Др Јована Ковачић

Болничко IV – б      

Клинички асист. др сци мед Маја Златановић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 940

Маја Млађеновић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 945

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 941

Др Јелена Чолић

Др Марија Стојчев

Др Марко Перовић

Др Марина Вујовић

Др Ана Ђокић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 942

Др Јелена Лопичић

Др Александра Кадић

Др Катарина Вагић

Прим. мр сци. мед. др Викторија Бајец

Болничко V одељење

Клинички асист. др сци мед Татјана Живановић-Раднић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 850

Марија Шегрт, одговорна сестра Осељења

Тел: 3600 – 855

Лекарска соба I

Тел:  3600 – 852

Др Бранко Бараћ

Др Драгана Боројевић

Др Сања Виторовић

Др Ивана Павловић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 858

Др Валентина Штулић

Др Марко Воркапић

Др Сретко Луковић

Др Александра Нешковић

Болничко VI одељење

Др Оливера Станковић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 860

Маша Рашић-Латиновић, одговорна сестра Осељења

Тел: 3600 – 865

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 861

Др Нада Ђуровић

Прим. др Александра Караџов – Николић

Прим. мр сци мед Предраг Видаковић

Др Тијана Којић

Др Марија Грујић

Др Јована Ђурђевић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 866 и  3600 – 868

Др Милица Грујић

Др Душица Новаковић

Др Марија Атанасковић – Поповић

Одсек за педијатријску реуматологију

, начелник Одсека

Тел: 3600 – 861

Снежана Матејић, одговорна сестра Одсека

Тел: 3600 – 865

Одељење за специјалистичко консултативне прегледе

Др Драгана Петровић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 843

Јелица Мишић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 900

Служба за лабораторијску, радиолошку и осталу дијагностику

Клин. асист. др Бранко Бараћ, начелник Одељења

Тел: 3600 – 941 

Биљана Граховац, одговорна сестра Одсека

Тел: 3600 – 880  

Дневна болница

Клинички асист. др Слађана Живојиновић, начелник Дневне болнице

Тел: 3600 – 941 

Снежана Славковић, одговорна сестра

Тел: 3600  – 920 

Оливера Младенов, главна сестра Одсека за праћење и контролу биолошког лечења 

Тел: 3600  –  970    

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Др Милица Басарић, начелник Службе

Тел: 3600  – 834

Шалтер: 3600 – 960

Гордана Јеремић, одговорни физиотерапеут

Одељење за лабораторијску дијагностику

Мр пх Сандра Стошић, начелник Одељења

Тел: 3600  – 981

Драгана Фујс, одговорни лаборант

Тел: 3600  – 983

Одељење за радиолошку дијагностику

Др Радован Миленковић, начелник Одељења

Др Марија Стојиљковић

Др Немања Кнежевић

Тел: 3600  – 990

Јандрија Травица, одговорни радиолошки техничар

Тел: 3600  – 992

Шалтер: 3600 – 991

Мерење густине костију (DEXA)

Весна Стоиљковић, одговорна сестра

Тел: 3600 – 908 и 3600 – 909

Болничка апотека

Мр пх Соња Зељковић, начелник Болничке апотеке

Тел: 3600 – 870

Е-маил: reuma.apoteka@gmail.com

Мр пх Ивана Марковић

Зорица Хас, фармацеутски техничар

Тел: 3600 – 870

Е-маил: reuma.apoteka@gmail.com

Служба за научно- истраживачку и образовну делатност

, начелник Службе

Тел: 3600 – 827

Одељење за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

са амбулантом за клиничка мерења

Љиљана Врачарић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 969  и 3600 – 973