Помоћници директора

Доцент др Славица Павлов-Долијановић, помоћник директора за медицинске послове

Тел: 3600-845

Амбуланте

Главни шалтер: 3600-931 и 3612-979

Шалтер лабораторије: 3600-935

Шалтер за заказивање прегледа: 3600-930

Болничко II одељење

Клинички асист. др сци мед Маја Златановић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 820

Валентина Цветановић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 825

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 821 и 3600 – 822

Доцент др Ивица Јеремић

Др сци мед Сања Милутиновић

Др Меланија Рашић

Др Дејан Дудок

Лекарска соба II 

Тел: 3600 – 827

Др Милица Басарић

Др Александар Радивчев

Др Драгана Петровић

Др Нина Томоњић

Др Сања Стаменковић

Болничко III одељење

, начелник Одељења

Тел: 3600 – 830

, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 835

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 834 и 3600 – 831    

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 831, 3600 – 832 и 3600 – 833

Болничко IV – а одељење

Доцент др Славица Павлов-Долијановић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 840

Јелена Митковић, одговорна сестра Одељења

Тел:  3600 – 845

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 843

Др Биљана Стојић

Др Иван Јеремић

Др Соња Пантовић

Др Лука Павловић

Др Никола Стојановић

Лекарска соба II

Тел:3600 – 841 и 3600 -.842

Др Саша Јањић

Др Зоран Величковић

Др Татјана Димић

Др Јована Ковачић

Болничко IV – б      

Проф. др Мирјана Шефик – Букилица, начелник Одељења

Тел: 3600 – 940

Маја Млађеновић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 945

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 941

Прим. др Слађана Живојиновић

Др Јелена Чолић

Др Марија Стојчев

Др Марко Перовић

Др Марина Вујовић

Др Ана Ђокић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 942

Др Александра Кадић

Др Катарина Вагић

Прим. мр сци. мед. др Викторија Бајец

Болничко V одељење

Доц. др Предраг Остојић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 850

Марија Илић, одговорна сестра Осељења

Тел: 3600 – 855

Лекарска соба I

Тел:  3600 – 852

Др Бранко Бараћ

Др Драгана Боројевић

Др Оливера Станковић

Др Сања Виторовић

Др Ивана Павловић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 858

Др Валентина Штулић

Прим. мр сци мед Предраг Видаковић

Др Сретко Луковић

Др Александра Нешковић

Болничко VI одељење

Доцент др Мирјана Златковић – Швенда, начелник Одељења

Тел: 3600 – 860

Марија Ж. Илић, одговорна сестра Осељења

Тел: 3600 – 865

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 861

Др Нада Ђуровић

Прим. др Александра Караџов – Николић

Др Марко Воркапић

Др Тијана Којић

Др Марија Грујић

Др Јована Ђурђевић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 866 и  3600 – 868

Клинички. асс. др сци. мед Татјана Живановић – Раднић

Др Милица Грујић

Др Душица Новаковић

Др Јелена Лопичић

Др Марија Атанасковић – Поповић

Одсек за педијатријску реуматологију

, начелник Одсека

Тел: 3600 – 861

Снежана Матејић, одговорна сестра Одсека

Тел: 3600 – 865

Одељење за специјалистичко консултативне прегледе

Др Татјана Димић, начелник Одељења

Тел: 3600 – 843

Снежана Славковић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 900

Служба за лабораторијску, радиолошку и осталу дијагностику

Клин. асист. др Бранко Бараћ, начелник Одељења

Тел: 3600 – 941 

Биљана Граховац, одговорна сестра Одсека

Тел: 3600 – 880  

Дневна болница

Др Татјана Димић, начелник Дневне болнице

Тел: 3600 – 941 

Јелица Мишић, одговорна сестра

Тел: 3600  – 920 

Оливера Младенов, главна сестра Одсека за биолошке лекове 

Тел: 3600  –  970    

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Др Биљана Стојић, начелник Службе

Тел: 3600  – 834

Шалтер: 3600 – 960

Владимир Куслев, одговорни физиотерапеут

Одељење за лабораторијску дијагностику

Др Љиљана Ковачевић, начелник Одељења

Тел: 3600  – 981

Милош Стефановић, одговорни лаборант

Тел: 3600  – 983

Одељење за радиолошку дијагностику

Др Радован Миленковић, начелник Одељења

Др Марија Стојиљковић

Др Немања Кнежевић

Тел: 3600  – 990

Јандрија Травица, одговорни радиолошки техничар

Тел: 3600  – 992

Шалтер: 3600 – 991

Мерење густине костију (DEXA)

Весна Стоиљковић, одговорна сестра

Тел: 3600 – 908 и 3600 – 909

Болничка апотека

Мр пх Соња Зељковић, начелник Болничке апотеке

Тел: 3600 – 870

Е-маил: reuma.apoteka@gmail.com

Мр пх Ивана Марковић

Зорица Хас, фармацеутски техничар

Тел: 3600 – 870

Е-маил: reuma.apoteka@gmail.com

Служба за научно- истраживачку и образовну делатност

, начелник Службе

Тел: 3600 – 827

Одељење за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

са амбулантом за клиничка мерења

Љиљана Врачарић, одговорна сестра Одељења

Тел: 3600 – 969  и 3600 – 973