Институт за реуматологију унапређује здравље болесника са реуматским болестима, предузима мере у циљу побољшања квалитета живота И смањења неспособности о болелих од реуматских болести. Институт за реуматологију обезбеђује ефикасне И безбедне здравствене услуге у превенцијии дијагностици реуматских болести, лечењу И рехабилитацији болесника са реуматским болестима користећи најсавременије здравствене технологије. Институт за реуматологију пружа високо медицинско образовање професионалцима у здравственој заштити из области интерне медицине, реуматологије, физикалне медицине И рехабилитације, као И других сродних грана медицине. Институт за реуматологију врши здравствено васпитни рад на пољу превенције И лечења реуматских болести И пружа одговарајућу подршку другим установама у лечењу реуматских болесника. Институт помаже Удружењу о болелих од реуматских болести у образовању болесника И унапређењу њиховог рада на помоћи себи И другим оболелима од реуматских болести.Институт за реуматологију осмишљава,  организује И спроводи биомедицинска истраживања И примењује њихове резултате у свакодневној клиничкој пракси.“