Служба за правне и финансијске послове

Одељење за правне послове

Весна Пајић-Миндеровић, руководилац правних, кадровских и админ. послова/начелник Oдељења за правне послове

Тел: 3600 – 810

E-mail: reumapra@gmail.com

Ана Рајић , службеник за јавне набавке

 E-mail: javnenabavke@reumatologija.org.rs    

Tel: 3600 – 801

Марија Видаковић, референт за правне, кадровске и административне послове

Тел: 3600 – 812

Тел: 3600 – 813

Татјана Чортановски, службеник за односе с јавношћу

E-mail: pr@reumatologija.org.rs

Тел: 3600 – 892

Одељење за финансијске послове

Слађана Анакијев, руководилац фин./рачуноводствених послова/начелник Одељења за финансијске послове

Тел: 3600-815

E-mail: sladjana.reumatologija@gmail.com

Обрачун зарада

Драгана Ивановић, референт за финансијско-рачуноводствене послове

Тел: 3600-808

E-mail: reuma.obracun@gmail.com

Благајна

Весна Калинић, референт за финансијско-рачуноводствене послове

Тел: 3600-814

E-mail: reuma.blagajna@gmail.com

Одсек за књиговодство

Драгана Мачек, финансиjско-рачуноводствени аналитичар-Шеф Одсека за књиговодство

Тел: 3600-817

E-mail: reumafin@gmail.com

Драган Миленковић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Тел: 3600-818

Одсек за фактурисање здравствених услуга

Наташа Максимовић, референт за финансијско-рачуноводствене послове-Шеф Одсека за фактурисање здравствених услуга

E-mail: reumafin@sbb.rs

Тел: 3600-899

Служба за техничке и друге сличне послове

Јоле Дурутовић, руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања-начелник Службе за техничке и друге сличне послове

E-mail: reumateh@gmail.com

Тел: 3699-806

Портирница: 3600-922

Дарко Ћоровић

Јовица Весић

Томислав Мишић

Слободан Влаховић