Служба за правне и финансијске послове

Љиљана Шипка-Чортановски, помоћник директора за немедицинске послове

Tel: 3600-810

E-mail: sipkair@gmail.com

Одељење за правне послове

Љиљана Шипка-Чортановски, руководилац правних, кадровских и админ. послова/начелник Oдељења

Тел: 3600 – 811

E-mail: sipkair@gmail.com

Весна Пајић-Миндеровић, службеник за јавне набавке      

Tel: 3600 – 823

Татјана Чортановски, службеник за односе с јавношћу

Тел: 3600 – 892

E-mail: reumabeo@eunet.rs

Марија Видаковић, кадровски послови

Тел: 3600 – 812

Тел: 3600 – 813

Одељење за финансијске послове

Слађана Анакијев, руководилац фин./рачуноводствених послова/начелник Одељења

Тел: 3600-815

E-mail: sladjana.reumatologija@gmail.com

Обрачун зарада

Драгана Ивановић

Марија Митровић

Тел: 3600-808

E-mail: reuma.obracun@gmail.com

Благајна

Марина Шијачки

Тел: 3600-814

E-mail: reuma.blagajna@gmail.com

Одсек за књиговодство

Драгана Мачек, шеф Одсека

Тел: 3600-817

E-mail: reumafin@gmail.com

Драган Миленковић, самостални књиговођа

Тел: 3600-818

Наташа Максимовић, књиговођа

Тел: 3600-817

Одсек за фактурисање

Љиљана Николић, начелник Службе

Тел: 3600-899

Служба за техничке послове

Јоле Дурутовић, начелник Службе

Тел: 3699-806

Портирница: 3600-922

Дарко Ћоровић

Јовица Весић

Томислав Мишић