2023.Година

*План јавних набавки за 2023. годину у складу са Законом јавних набавкама(“Сл.гласник РС”, бр.91/2019)

2022.Година

*План јавних набавки за 2022. годину у складу са Законом јавних набавкама(“Сл.гласник РС”, бр.91/2019)

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. годину

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. годину

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. годину

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. годину

2021.Година

*План јавних набавки за 2021. годину у складу са Законом јавних набавкама(“Сл.гласник РС”, бр.91/2019)

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. годину

2020.Година

*План јавних набавки за 2020. годину у складу са Законом јавних набавкама(“Сл.гласник РС”, бр.91/2019)

1.План јавних набавки за 2020. годину

2.Одлука о освајању

Прва измена плана јавних набавки за 2020Одлука о освајању

План јавних набавки за 2020. годину – Институт за реуматологију

2019.Година

Трећа измена плана јавних набавки за 2019Одлука о освајању

Друга измена плана јавних набавки за 2019Одлука о освајању

Прва измена плана јавних набавки за 2019Одлука о освајању

План јавних набавки за 2019. годину – Институт за реуматологију