ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ XI/2017
Позив за подношење понуда (05.12.2017)

Конкурсна документација (05.12.2017)
Одговор бр. 1. (07.12.2017)
Одлука о додели уговора (14.12.2017)
Обавештење о закљученом уговору – MV XI/2017- Услуга мобилне телефоније( 09.01.2018.)

– ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА-ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ИНФОМЕДИС 3”,- РЕДНИ БРОЈ МВ X/2017
Позив за подношење понуда (23.09.2017)
Конкурсна документација (23.09.2017)

Одлука о додели уговора (02.11.2017)
Обавештење о закљученом уговору (27.11.2017)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА-УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША , РЕДНИ БРОЈ МВ IX/2017
Позив за подношење понуда (06.10.2017)
Конкурсна документација (06.10.2017)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (13.10.2017)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и конкурсне документације (пречишћен текст) (25.10.2017)
Конкурсна документација (пречишћен текст)  (25.10.2017)

Одлука о додели уговора (08.11.2017)
Обавештење о закљученом уговору (30.11.2017)

– ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕ ФАСАДЕ НА ЈУЖНОЈ СТРАНИ ЗГРАДЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ- Редни број јавне набавке: МВ  VIII/2017
Позив за подношење понуда (07.09.2017)
Конкурсна документација (07.09.2017)
Oдлука о додели уговора (20.09.2017)
Обавештење о закљученом уговору (29.09.2017)


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ РАДИ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ – Редни број јавне набавке: МВ  VII/2017
Позив за подношење понуда (10.09.2017)
Конкурсна документација (10.09.2017)

Одлука о додели уговора (23.08.2017)
Обавештење о закљученом уговору (06.09.2017)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ – МВ VI/2017
– Позив за подношење понуда (13.07.2017)
– Конкурсна документација (13.07.2017)
– Одлука о додели уговора (24.07.2017)
– Обавештење о закљученом уговору (01.08.2017)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- редован сервис штампача и копир апарата,  ванредне сервисне интервенције, испорука тонера, услуга штампања (фотокопирања) и коришћење Uni Flow софтвера исказане кроз цену отиска, редни број МВ V/2017  
– Позив за подношење понуда (23.06.2017)
– Конкурсна документација (23.06.2017)
– Одлука о додели уговора (05.07.2017)
– Обавештење о закљученом уговору (10.07.2017)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ РАДИ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ – Редни број набавке МВ IV/2017
– Позив за подношење понуда (04.07.2017)
– Конкурсна документација (04.07.2017)
– Одговор бр. 1. (07.07.2017)
– Измена и допуна конкурсне документације  (07.07.2017)
– Пречишћен текст конкурсне документације (07.07.2017)
– Одлука о обустави поступка (26.07.2017)
– Обавештење о обустави поступка (10.08.2017)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРАСРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – редни број јавне набавке – MB III/2017
Позив за подношење понуда (25.05.2017)
Конкурсна документација (25.05.2017)

– Одговор бр. 1. (29.05.2017)
– Одговор бр. 2 (30.05.2017)
– Одлука о додели уговора (08.06.2017)
– Одлука о измени одлуке (12.06.2017)
– Одлука о обустави поступка за партију 9 (20.06.2017)
– Обавестење о обустави поступка за партију 9 (28.06.2017)
– Обавештење о закљученом уговору (07.07.2017)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРАСАНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ  МАТЕРИЈАЛ ЗА БОЛНИЧКУ АПОТЕКУ
– редни број јавне набавке – MB II/2017
Позив за подношење понуда (22.05.2017)
Конкурсна документација (22.05.2017)
Одговор бр. 1 (24.05.2018)

– Одговор бр. 2 (26.05.2017)
– Одговор бр. 3 (29.05.2017)
– Одлука о додели уговора (02.06.2017)
– Одлука о измени одлуке  о додели уговора (07.06.2017)
– Обавестење о закљученом уговору (23.06.2017)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРАКАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – редни број јавне набавке – MB I/2017
Позив за подношење понуда (22.02.2017)
Конкурсна документација (22.02.2017)
Измене и допуне конкурсне документације (28.02.2017)
Конкурсна документација – пречишћен текст (28.02.2017)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.02.2017)
Одлука о додели уговора (13.03.2017)
Oбавестење о закљученом уговору (22.03.2017)