2018 година

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – Редни број јавне набавке: МB IX/2018

-Позив за подношење понуда ( 06.12.18)

-Конкурсна документација ( 06.12.18)

-Одлука о додели уговора(18.12.18)

-Обавештење о закљученом уговору(16.01.2019)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ЗДРАСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИНФОМЕДИС 3 – Редни број јавне набавке: МB VIIИ/2018

-Позив за подношење понуда ( 29.10.18)

-Конкурсна документација ( 26.10.18)

-Одлука о додели уговора(8.11.18)

-Обавештење о закљученом уговору(19.11.2018)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАПРАЊЕ И ПЕГЛАЊЕ ВЕША – Редни број јавне набавке: МB VII/2018

-Позив за подношење понуда ( 26.10.18)

-Конкурсна документација ( 26.10.18)

-Одлука о додели уговора(7.11.18)

-Обавештење о закљученом уговору(21.11.18)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – OСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ – Редни број јавне набавке: МВ VI/2018 –

-Позив за подношење понуда ( 13.07.18)
-Конкурсна документација ( 13.07.18).

-Одлука о додели уговора(25.7.18)

-Одлука о измени Одлуке о додели уговора(31.7.2018)

-Обавештење о закљученом уговору(08.08.2018)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- САНИТЕТСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БОЛНИЧКУ АПОТЕКУ – JN MV V/2018

Позив за подношење понуда (02.07.2018)
Конкурсна документација (02.07.2018)

 -Одлука о додели уговора ( 13.07.18)
-Одлука о обустави поступка ( 13.07.18)

-Обавештење о закљученим уговорима(26.7.18)

-Обавештење о обустави поступка(20.7.18)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- РЕДОВАН СЕРВИС ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА, ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ИСПОРУКА ТОНЕРА, УСЛУГА ШТАМПАЊА (ФОТОКОПИРАЊА) И КОРИШЋЕЊАUni Flow  СОФТВЕРА ИСКАЗАНЕ КРОЗ ЦЕНУ ОТИСКА, РЕДНИ БРОЈ MV IV/2018.

Позив за подношење понуда (25.06.2018)
Конкурсна докумена (25.06.2018)

Одлука о додели уговора (04.07.2018)
Обавештење о закљученом уговору (10.07.2018)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – MV III/2018

Позив за подношење понуда (01.06.2018)

Конкурсна документација (01.06.2018)

Одговор број 1. (06.06.2018)
Одлука о додели уговора (19.06.2018)
Одлука о обустави поступка (19.06.2018)
Обавештење о обустави поступка за партију бр 6  и бр.12 (27.06.2018)
Обавештење о закљученим уговорима (10.07.2018)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРАСАНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ  МАТЕРИЈАЛ ЗА БОЛНИЧКУ АПОТЕКУ- редни број јавне набавке – MB II/2018

Позив за подношење понуда (16.05.2018)
Конкурсна документација (16.05.2018)
Одлука о додели уговора (31.05.2018)
Одлука о обустави поступка за партију 10. и за партију бр. 24 (01.06.2018)
Обавештење о обустави поступка за партију бр. 10 и партију бр. 24 (07.06.2018)
Обавештење п закљученим уговорима (26.06.2018)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРАКАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – редни број јавне набавке – MB I/2018

Позив за подношење понуда (08.03.2018)
Конкурсна документација (08.03.2018)
Одговор бр. 1. (14.03.2018)
Измене и допуне конкурсне документације (14.03.2018)
Конкурсна документација-пречишћен текст (14.03.2018)
Обавештење о продужењу рока за подношеље понуда  (14.03.2018)

Одлука о додели уговора (23.03.2018)
Обавестење о закљученом уговору (10.04.2018)