Home » Огласи за посао

Огласи за посао

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 15.09.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 30.09.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 08.09.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 25.09.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 08.09.2020) – ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ДЕЛА ОГЛАСА(Објављено дана 14.09.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 28.08.2020) –

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 04.08.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 31.08.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 12.06.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 01.07.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 04.06.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 24.06.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 19.05.2020)-ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 09.06.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 09.03.2020)-ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ОГЛАСА(Објављено дана 28.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 02.03.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 14.04.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 18.02.2020)- ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 28.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 04.02.2020)- ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 28.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 04.02.2020)- ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ОГЛАСА(Објављено дана 28.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 21.01.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 06.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 23.12.2019)- ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 08.01.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 03.12.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 25.12.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 03.12.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 23.12.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Обајављено дана 19.11.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 03.12.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 14.11.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 28.11.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 13.11.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 03.12.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 03.10.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 23.10.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 28.08.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 24.09.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 15.08.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 28.08.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 07.08.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 20.08.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 07.06.2019) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 24.06.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 07.06.2019) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 24.06.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 20.05.2019) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 31.05.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – 26.03.2019