Home » Огласи за посао

Огласи за посао

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 06.10.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 06.09.2021) ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 27.09.2021)

ИСПРАВКА ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 02.07.2021) ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА (Објављено дана 05.08.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 21.07.2021) ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 04.08.2021)

ИСПРАВКА ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 02.07.2021) ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 29.07.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 01.07.2021) ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 29.07.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 23.06.2021) ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 07.07.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 09.06.2021) ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 23.06.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 28.05.2021) ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 15.06.2021)

ИСПРАВКА ОГЛАСА (Објављено дана 28.04.2021)

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ДЕЛА ОГЛАСА (Објављено дана 27.04.2021)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 14.05.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 23.04.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 15.04.2021) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 29.04.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 15.04.2021)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 29.04.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 05.04.2021)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 21.04.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана05 .03.2021)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 23.03.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана24 .02.2021)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 12.03.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 09.02.2021)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 01.03.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 04.02.2021)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 18.02.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 29.01.2021)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 10.02.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 14.01.2021)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 28.01.2021)

ОБЈАВЉИВАЊЕ ИСПРАВКЕ ОГЛАСА ОД 16.12.2020 ГОДИНЕ(Објављено дана 30.12.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 24.12.2020)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 13.01.2021)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 14.12.2020)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 30.12.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 08.12.2020)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 22.12.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 24.11.2020)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 08.12.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 20.11.2020)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 03.12.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 17.11.2020)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 01.12.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 20.10.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 10.11.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 01.10.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 29.10.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 15.09.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 30.09.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 08.09.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 25.09.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 08.09.2020) – ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ДЕЛА ОГЛАСА(Објављено дана 14.09.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 28.08.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 15.09.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 04.08.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 31.08.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 12.06.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 01.07.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 04.06.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 24.06.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 19.05.2020)-ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 09.06.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 09.03.2020)-ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ОГЛАСА(Објављено дана 28.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 02.03.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 14.04.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 18.02.2020)- ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 28.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 04.02.2020)- ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 28.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 04.02.2020)- ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ОГЛАСА(Објављено дана 28.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 21.01.2020) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 06.02.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 23.12.2019)- ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 08.01.2020)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 03.12.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 25.12.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 03.12.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 23.12.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Обајављено дана 19.11.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 03.12.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 14.11.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 28.11.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 13.11.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 03.12.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 03.10.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 23.10.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 28.08.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 24.09.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 15.08.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 28.08.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 07.08.2019)ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 20.08.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 07.06.2019) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 24.06.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 07.06.2019) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 24.06.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ( Објављено дана 20.05.2019) – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА (Објављено дана 31.05.2019)

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – 26.03.2019